Służby kontroli szpitalnej w USA badające przypadki zakażeń szpitalnych twierdzą, że zlewozmywaki obok toalet w pokojach pacjentów mogą zawierać potencjalnie niebezpieczne bakterie. Aby tego dowieść naukowcy z Medical College of Wisconsin poddali analizie pod względem obecności bakterii Klebsiella pneumoniae duży szpital w Wisconsin.

Groźne bakterie w szpitalu?

Klebsiella pneumoniae jest rodzajem bakterii, która może powodować zapalenie płuc, zakażenia krwi, infekcje ran lub infekcje układu moczowego. W analizach, opublikowanych niedawno w czasopiśmie American Journal of Infection Control, naukowcy testowali dreny w zlewozmywakach na oddziale intensywnej opieki medycznej, obok toalet pacjenta i przy wejściach do sal chorych.

infoplanet zdrowie smiertelne zakazenie szpitalne badania

Jak się okazało, bakterie Klebsiella pneumoniae znaleziono w 87% umywalek pacjenta obok toalet, w porównaniu z około 22% zlewów w pobliżu drzwi wejściowych do pokoju. Co więcej, w 4 z 5 pomieszczeń, w których znaleziono w zlewniach w okolicy drzwi wejściowych Klebsiella pneumoniae, znaleziono je także w zlewie w pobliżu toalety, co sugeruje potencjalne źródło zanieczyszczenia krzyżowego.

– Utrzymywanie na odpowiednim poziomie zagrożeń środowiskowych ma kluczowe znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa pacjentów. Wyniki tego badania pokazują, jak ważne jest zachowanie czujności na potencjalne obszary zanieczyszczenia krzyżowego. To kolejny przykład na to, że bakterie mogą czaić się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach – komentuje wyniki Karen Hoffmann, prezes Stowarzyszenia dla Profesjonalistów w Kontroli Zakażeń i Epidemiologii.

Zakażenie w szpitalu możliwe?

Problem jest tym większy, że odporność Klebsiella pneumoniae na antybiotyki wzrasta, co powoduje, ze bakteria staje się coraz bardziej niebezpieczna. Z tego względu, jak przekonują autorzy badań: Blake Buchan i dr Silvia Munoz-Price, jeśli wyniki zostaną potwierdzone, mogą mieć poważne implikacje dla kontroli zakażeń. Ponadto nie jest jasne, w jaki sposób dochodzi do zanieczyszczenia. Możliwe, że bakterie rosną w rurach wspólnych dla toalet i zlewów lub spłukiwanie generuje skażone krople, które docierają przez kanalizację do zlewu.

infoplanet zdrowie smiertelne zakazenie szpitalne bakterie

– Jeśli pochłaniacze obok toalet są rzeczywiście rezerwuarem dla Klebsiella pneumoniae, mogą być potrzebne dodatkowe interwencje, takie jak zmodyfikowane praktyki higieny rąk i protokoły dezynfekcji zlewu, by powstrzymać ryzyko transmisji zarówno wśród pracowników służby zdrowia, jak i pacjentów – wskazują autorzy badań.

Choć badania przeprowadzono w USA, stan kontroli odzwierciedla coraz większą liczbę zakażeń szpitalnych potwierdzona przez Urząd Sanitarno-Epidemiologiczny na Mazowszu. Okazuje się, że liczba zakażeń bakteryjnych w stosunku do wirusowych zdecydowanie wzrasta, a najliczniejszą grupę (około 40%) stanowią ogniska bakterii Klebsiella pneumoniae. Liczba hospitalizacji w województwie to ponad 1 mln. Tylko w Warszawie w 2017 roku zdiagnozowano bakterię u ok. 800 tys. pacjentów, a w innych lokalizacjach odnotowano ponad 600 tys. przypadków.

Szpitale zostały zobligowane do wykonywania badań przesiewowych u pacjentów, aby wyodrębnić tych z największej grupy ryzyka i objąć ich specjalną procedurą. Sprawa rozprzestrzeniania się Klebsiella pneumoniae stanowi obecnie jeden z najpoważniejszych problemów epidemiologicznych, a próby zatrzymania epidemii nie powiodą się całkowicie, ale mogą spowodować zmniejszenie ilości zakażeń.

Źródło: HealthDay News