Choroba Parkinsona to choroba zwyrodnieniowa, która objawia się drżeniem i sztywnością mięśni. Od dawna uważano ją za następstwo śmierci komórek mózgowych, spowodowanej nagromadzeniem białka zwanego synukleiną, które normalnie odgrywa istotną rolę w przekazywaniu sygnałów nerwowych. Ostatnie badania wskazują jednak, że choroba Parkinsona może rozpoczynać się nie w mózgu, a w wyrostku robaczkowym.

infoplanet zdrowie wyrostek robaczkowy a aparkinson badania

U osób z chorobą Parkinsona synukleina występuje w skupiskach, które zabijają komórki nerwowe w częściach kontrolujących ruch mózgu. Kiedy synukleina zaczyna się agregować w jednym miejscu, zbrylanie rozprzestrzenia się wzdłuż nerwów w reakcji łańcuchowej. Obecnie coraz więcej danych wskazuje na to, że proces ten może rozpoczynać się w nerwach jelit. Jeśli zbita synukleina jest wstrzykiwana do jelit myszy, toksyczne substancje rozprzestrzeniają się w ich mózgach.

Niektóre wcześniejsze badania wskazały wyrostek robaczkowy jako kluczowy czynnik procesu powstawania choroby Parkinsona. Jednak przeprowadzano również inne analizy mające sprawdzić, czy wyrostek robaczkowy chroni przed chorobą Parkinsona. Dały one niejednoznaczne, sprzeczne wyniki.

infoplanet zdrowie wyrostek robaczkowy a parkinson wyniki

Największe i najdłuższe do tej pory badania wykonała Viviane Labrie z Instytutu Badawczego Van Andela w Michigan. W ciągu 52 lat analizowała ona dokumentację medyczną 1,6 mln Szwedów łącznie. Jak się okazało, ci z nich, którzy chorowali na wyrostek robaczkowy w młodości, mieli prawie o 20% mniejsze szanse na rozwój choroby Parkinsona w późniejszym życiu.

Zespół Labrie przyjrzał się także 48 próbkom pobranym od osób z chorobą Parkinsona i pacjentom zdrowym. W ten sposób odkrył, że prawie u wszystkich we włóknach nerwowych narządów znajdowała się zlepiona synukleina. Jak przekonuje Labrie, może być to przyczyną choroby w mózgu. Jednak nadal nie jest jasne, dlaczego takie powiązanie zachodzi tylko u niektórych ludzi.

Źródło: Science Translational Medicine, DOI: 10.1126 / scitranslmed.aar5280

kup artykuly platne