Chodzenie do tego samego lekarza nie tylko zapewnia komfort widzenia znajomej twarzy, ale także może uratować życie – przekonuje Denis Pereira Gray z Medical Practice Sant Leonard i jego współpracownicy z University of Exeter w Wielkiej Brytanii.

infoplanet zdrowie znany lekarz ratuje zycie smiertelnosc

Naukowcy przeanalizowali wyniki 22 badań z 9 krajów stosujących różne systemy opieki zdrowotnej. Jak się okazało, z 18 z wynika, że osobom, które odwiedzały tego samego lekarza, znacznie obniżała się śmiertelność wraz z wiekiem.

Ponieważ badania były prowadzone w oparciu o różne sposoby mierzenia ciągłości, nie można było oszacować, jak duża jest redukcja umieralności. Dane te dostępne są jednak w odniesieniu do poszczególnych analiz. Przykładowo, w jednym z ostatnich badań na Tajwanie oceniano 396 838 pacjentów z cukrzycą. U tych, którzy odwiedzali tego samego lekarza, śmiertelność była o połowę niższa niż w przypadku osób, które zmieniały lekarza. Co więcej, korzyści nie ograniczał wyłącznie  brak zmian w stosunku do lekarzy rodzinnych, ale także lekarzy specjalistów, psychiatrów i chirurgów.

Badania wykazały również, że pacjenci, którzy odwiedzają tych samych lekarzy, oceniają leczenie jako bardziej satysfakcjonujące, częściej stosują się do zaleceń lekarskich i podejmują działania profilaktyczne, jak szczepienia, a także znacznie rzadziej są poddawani niepotrzebnej hospitalizacji.

infoplanet zdrowie znany lekarz ratuje zycie ciaglosc wizyt

„Kiedy pacjent widzi lekarza, którego zna, rozmawia swobodniej i przekazuje lekarzowi więcej istotnych informacji. Czasami są one dość osobiste lub dotyczą obaw, dzięki czemu lekarz może znacznie subtelniej dostosować porady i plany leczenia” – podsumowuje Gray.