Około 30 tys. lat temu wilk porzucił dzikie życie, aby stworzyć więź z człowiekiem i zostać pierwszym psem. Dzisiaj psy i ludzie są najlepszymi przyjaciółmi, choć według nowych badań, ta relacja oparta jest na istotnej manipulacji emocjonalnej.

W badaniu opublikowanym 17 czerwca w czasopiśmie „Proceedings” naukowcy Narodowej Akademii Nauk przyjrzeli się ewolucji słodkich, „szczenięcych oczu psa”, a więc rozczulającego wyrazu smutku, który pozwala zwierzętom wyjść cało praktycznie z każdej opresji. Jak ustalili, ekspresja znajduje swoje źródło w potężnym mięśniu oka, który ewoluował wyłącznie w celu wpływania na ludzkie emocje.

infoplanet zwierzeta i zdrowie slodkie oczy psa ewolucja

Badacze poddali analizie mięśnie oka u 6 psów i 4 wilków różnych ras. Odkryli, że u 5 z 6 psów występowały grube mięśnie zdolne do intensywnego uniesienia brwi. Jedyna rasa, która nie posiadała anatomicznego przystosowania to siberia, który jest ściśle spokrewniony z wilkami. Tymczasem dzikie wilki albo nie wykształciły takich mięśni w ogóle, albo miały wyłącznie ich ograniczoną wersję. Jak uznali naukowcy, dzięki temu psy mają zdolność do ekspresji, która przypomina zdezorientowanie i smutek u ludzkich dzieci, co może „wywołać wychowawczą odpowiedź” i zapewniać psom ewolucyjną przewagę.

– Zakładamy, że ekspresyjne brwi psów są wynikiem selekcji opartej na preferencjach ludzi. W ciągu zaledwie 33 tys. lat udomowienie przystosowało anatomię mięśni pysków psów specjalnie do komunikacji z ludźmi. Psy wyewoluowały specjalne mięśnie smutku prawdopodobnie tylko po to, by manipulować ludzkimi opiekunami. Mięśnie te to: mięsień dźwigacza anguli okuli medialis (LAOM) i mięsień zwijacza anguli oculi lateralis (RAOL) – przekonują naukowcy.

infoplanet zwierzeta i zdrowie slodkie oczy psa

Naukowcy połączyli te badania anatomiczne z analizą behawioralną, w której sfilmowano 27 psów ze schroniska i 9 dzikich wilków podczas 2 minut kontaktu z nieznajomym człowiekiem. Badacze odnotowali, jak często zwierzęta podniosły brwi podczas interakcji i – co nie było zaskoczeniem – odkryli, że psy robią szczenięce oczy około 5 razy częściej niż wilki. Psy również unosiły brwi znacznie wyżej niż ich dzicy kuzyni. Zdaniem naukowców odkrycia te sugerują, że niektóre procesy selekcji zachęciły udomowione psy do ewolucji anatomii pyska w ciągu kilkudziesięciu tysięcy lat. Przypuszcza się, że te zmiany były wynikiem interakcji z ludźmi, którzy byli bardziej skłonni faworyzować psy zdolne do ekspresji.

Wniosek, że psy posiadają mięsień służący do emocjonalnej manipulacji ludźmi to, oczywiście, tylko hipoteza. Jak uznali eksperci z Associated Press, niewielka liczebność grupy badawczej nie pozwala na traktowanie obserwacji jako ogólnych wniosków na temat ewolucji psów. Mimo to, wpatrując się w szczenięce oczy psa choćby przez kilka sekund, trudno zaprzeczyć, że te czworonogi wiedzą, jak dostać się do ludzkich serc.