W Japonii zmieniane jest prawo, aby możliwe było tworzenie w laboratoriach ludzko-zwierzęcych organizmów – zwierząt z ludzkimi tkankami i komórkami. Czy cel badań medycznych powinien być poddawany zasadom etyki?

Chimery to zarówno potwory ze starożytnych mitów, jak i sprawdzone narzędzie badawcze. Ostatnie postępy, szczególnie te związane z identyfikacją i wytwarzaniem różnego rodzaju komórek macierzystych, poszerzyły repertuar i użyteczność międzygatunkowych organizmów i wytyczyły nowe ścieżki potencjalnych zastosowań klinicznych.

infoplanet zwierzeta i zdrowie zwierzeta w badaniach etyka

Jak donosi czasopismo „Nature”, obecnie w Uniwersytecie Tokijskim i Uniwersytecie Stanforda trwają prace nad ludzko-zwierzęcymi hybrydami, które prowadzi Hiromitsu Nakauchi. Aby były one możliwe, japoński rząd zniósł prawny zakaz eksperymentów na zwierzętach, co umożliwi tworzenie zwierzęcych embrionów z ludzkimi komórkami. W tym samym czasie hiszpańscy naukowcy zamierzają przenieść badania nad chimerami do Chin, by ominąć zasady etyki.

W 2017 roku Nakauchi wraz z zespołem stworzył embriony szczura z mysimi komórkami macierzystymi. Dzięki temu w organizmie szczura rozwinęła się trzustka z mysich komórek, którą następnie przeszczepiono myszy z cukrzycą, zapobiegając odrzuceniu przeszczepu. W efekcie narząd zaczął wytwarzać insulinę, co doprowadziło do wyleczenia choroby.

infoplanet zwierzeta i zdrowie zwierzeta w badaniach laboratorium

Teraz Nakauchi zamierza zająć się hodowaniem w warunkach laboratoryjnych w embrionach myszy i szczurów ludzkich komórek, które później wszczepi zwierzęcym surogatkom. Podobne prace podejmuje zespół prof. Juana Carlosa Izpisúa Belmonte z Salk Institute w USA, który zamierza przenieść działania do Chin, by obejść amerykańskie zakazy tworzenia ludzko-małpich chimer.

Naukowcy, którzy zamierzają tworzyć ludzko-zwierzęce chimery, argumentują swoje działania chęciom zrozumienia mechanizmów zachodzących w czasie przeprowadzania przeszczepów i tuż po nich. Jak wyjaśniają, zwierzęta są naturalnie niedostosowane do tego, by skutecznie hodować w nich ludzkie nerki, serca czy wątroby.

Eksperymenty, w których do organizmów zwierzęcych wprowadza się ludzkie komórki, mają w efekcie zapobiegać odrzucaniu przeszczepów.

Źródło: https://doi.org/10.1038/nature20573