Co bardziej cię interesuje: zwierzęta czy chorzy ludzie? Okazuje się, że odpowiedź może zależeć od wychowania, które wyniosłeś z domu.

Empatia potrzebna od zaraz

Zespół naukowców z University of Queensland pod przewodnictwem Karri Neldnera przeprowadził badanie na 151 dzieciach w wieku od 4 do 10 lat. Pokazano im 24 zdjęcia i poproszono o przekazanie swoich wyobrażeń na temat obrazów na nich przedstawionych. Następnie mieli oni ułożyć w kręgu zdjęcia tych rzeczy, na których najbardziej im zależy.

Wyniki są bardzo interesujące: na przykład, 4-letnie dzieci mniej dbały o nauczycieli i policjantów niż o psy, małpy i koty. Ale to nie wszystko! Te same dzieci mniej zainteresowali chorzy ludzie niż chrząszcze, talerze i buty.

infoplanet lifestyle empatia u dzieci

Na podstawie badań naukowcy wysnuli wniosek, że dzieci od małego trzeba uczyć okazywania empatii i właściwych wzorców zachowań. To dorośli powinni uczyć młode pokolenie tego, co jest w życiu najważniejsze.

Zdrowy egoizm i niezdrowe uprzedzenia

Na podstawie wyników badań naukowcy wyrazili obawę, że w późniejszym życiu maluchy nie będą potrafiły okazać współczucia swoim rodzicom, dziadkom czy wreszcie współmałżonkom. To może przyczynić się do kryzysu społeczeństwa.

– Dążymy do uczenia dzieci, jak nieść pomoc, ponieważ sami chcieliby taką pomoc otrzymać – mówi Kari Neldner.

Jeszcze większym odkryciem było to, że dzieci w każdym wieku mają uprzedzenia rasowe i umieszczają w kręgu swoich zainteresowań tylko osoby o takim kolorze skóry, do jakiego nie mają uprzedzeń.

infoplanet lifestyle empatia u dzieci zdrowy egoizm i uprzedzenia

Zespół planuje teraz zbadanie, czy wyniki okażą się różne w różnych kulturach, oraz czy są takie same za każdym razem. Ich wyniki mogą budzić nadzieję na odrobinę empatii.