Kto chce żyć wiecznie? Zgodnie z badaniem czasopisma New Scientist z 2018 roku, to pragnienie tylko 1 na 5 osób. W sondażu przeprowadzonym w sierpniu przez Sapio Research w Wielkiej Brytanii na reprezentatywnej próbie 2026 osób, tylko 21% osób stwierdziło, że bardzo chętnie zaakceptuje ofertę nieśmiertelności.

„Jeśli zaoferowano by ci szansę życia wiecznego, jak bardzo prawdopodobne jest, że skorzystasz z tej oferty?” – zapytano w ankiecie brzmiało. Chociaż było to pytanie hipotetyczne, niektórzy gerontolodzy uważają, że radykalne przedłużenie życia, a nawet faktyczna nieśmiertelność, może być dostępne już dla ludzi, którzy żyją dzisiaj. Z szeregu działań przedłużających życie lub przynajmniej poprawiających zdrowie, od narkotyków po manipulację mikroflorą jelitową, mogą wkrótce skorzystać nawet ludzie w starszym wieku.

infoplanet lifestyle kusi nas zycie wieczne badania

Jednak badanie wykazało, że więcej osób martwi się radykalnym przedłużeniem życia niż przyjmuje optymistycznie taką możliwość. Oprócz 21% chętnych na nieśmiertelność, 30% ankietowanych stwierdziło, że prawdopodobnie skorzystałoby z takiej oferty, ale około połowa nie chciała żyć wiecznie, godząc się z własną śmiercią.

infoplanet lifestyle kusi nas zycie wieczne wnioski]

Główne upatrywane problemy, z którymi wiąże się nieśmiertelność, to przeludnienie i domy opieki pełne geriatrycznych pacjentów. Spośród osób, które wyraziły zaniepokojenie radykalnym przedłużeniem życia, 44% zgadzało się z oświadczeniem: „Myślę, że powinniśmy zaakceptować naszą naturalną długość życia”, ale 58% osób przyznało, że „dłuższe życie jest dobrą rzeczą”.

Te dwa elementy niekoniecznie są niezgodne. W ciągu ostatnich 200 lat średnia długość życia ludzi w większości krajów rozwiniętych podwoiła się ze względu na lepszą dietę, zdrowie i edukację. Jednak liczba osób przeżywających do późnych lat w relatywnie dobrym zdrowiu nie zwiększyła się tak bardzo jak długość życia, co oznacza, że obawy związane z radykalnym przedłużeniem życia są prawdopodobnie uzasadnione.

kup artykuly platne