Jakie korzyści daje duży rozmiar mózgu? Okazuje się, że ludzie o większych mózgach mają nadmiernie rozproszone regiony zaangażowane w gromadzenie informacji. Nie wiadomo jednak, jaki ma to wpływ na inteligencję.

Wnioski na temat rozmiarów mózgu to efekt badań, jakie przeprowadzili Armin Raznahan z US National Institute of Mental Health w Maryland i jego współpracownicy. Polegały one na porównaniu 80 000 punktów w korze mózgowej na obrazach mózgów około 3000 osób. Kora mózgowa to duża część ludzkiego mózgu, która odpowiada za wyższe funkcje, jak choćby myślenie. Jak udało się ustalić naukowcom, u osób, które miały duży rozmiar mózgu, niektóre obszary zajmowały większa powierzchnię niż inne. Wydaje się, że regiony te są zaangażowane w integrację informacji z całego mózgu.

infoplanet lifestyle mozg czy rozmiar ma znaczenie badania

– Nie jest jasne, czy większy obszar przynosi jakiekolwiek korzyści. Wcześniejsze badania wykazały, że ludzie z większymi mózgami mają wyższe IQ, ale związek jest subtelny – rozmiar mózgu odpowiada tylko za około 5% zmienności w IQ – wyjaśnia Raznahan.

Możliwe, że niektóre regiony muszą być relatywnie większe w mózgach o dużych rozmiarach. Takie założenie wynikałoby z faktu, że duży mózg musi działać w sposób zupełnie inaczej zorganizowany niż mały mózg. Zespół odkrył również, że niektóre obszary mózgu zaangażowane w przetwarzanie emocji, ruchów i wizji były u osób o większych mózgach mniejsze niż oczekiwano.

Aby sprawdzić, czy można zidentyfikować różnice, zespół Raznahana planuje porównać obszary mózgu u osób z zaburzeniami psychicznymi i bez nich. W ten sposób być może uda się wyjaśnić objawy choroby lub chociażby pomóc w ich leczeniu.