Mówią, że wiek to tylko liczba, ale czy to prawda? Czy istnieją konsekwencje tego, że występuje różnica wieku? Czy różnica wieku naprawdę może mieć wpływ na relacje i trwałość związku? Naukowcy określili różnicę wieku najlepszą do tego, aby związek był trwały. Wyniki mogą cię zaskoczyć!

Jak określić trwałość związku?

Badania naukowców z Uniwersytetu Emory w Atlancie – Hugo Mialona i Andrew Francisa – przeprowadzone z pomocą Randala Olsena z Michigan State University objęły 3000 uczestników. Oceniono ich cechy demograficzne, wybrane czynniki środowiskowe oraz trwały charakter związków lub jego brak.

infoplanet lifestyle najtrwalsze zwiazki trwalosc

Co ciekawe, głównym celem badań nie było zbadanie wpływu różnic wieku na trwałość związku. Zamiast tego miały ocenić zaangażowania i wydatki ślubne par małżeńskich i sprawdzić, czy wpłynęły na trwałość związku. Jednak badania wykazały, że czynnik ten w ogóle nie ma znaczenia, co może potencjalnie zmienić sposób postrzegania komercyjnego przemysłu weselnego przez świat.

Badania stały się jednak punktem wyjścia do zbierania innych potencjalnie istotnych danych, takich jak: wiek, etniczność, religia, poziom edukacji, status zatrudnienia, dochód i wielkość rodziny. Pozwoliły one na wyciągnięcie innych wniosków na temat czynników, które wpływają na trwałość związku. Pozwoliło również na wyraźne zinterpretowanie różnicy wieku najlepszej do tego, aby związek był trwały.

Najlepsza różnica wieku

Badania przyniosły kilka interesujących wniosków związanych z wiekiem. Stwierdzono, że relacje małżonków o rocznej lub mniejszej różnicy wieku trwały najdłużej, i miały jedynie 3% szansy na zerwanie. Pary małżeńskie z różnicą wieku wynoszącą w przybliżeniu 5 lat wykazywali szanse na rozwód w wysokości 18%. Parom z dziesięcioletnią różnicą wieku przypisano wskaźnik rozwodów na poziomie 39%. Największe szanse na rozwód wykazywały relacje z wiekowymi różnicami wynoszącymi 20 lat. Ich szanse na rozstanie ustalono na 95%. Oznacza to, że relacje, które trwają najdłużej, wiążą się z minimalnymi różnicami wieku. Im wyższa różnica wieku, tym większe szanse na rozwód.

infoplanet lifestyle najtrwalsze zwiazki najlepsza roznica

Istnieje wiele powodów, dla których relacje kończą się rozwodem. Ale dlaczego rozbieżności wiekowe prowadzą do zakończenia relacji? Nie jest tajemnicą, że pary z dużą różnicą wieku mają tendencję do szukania wad. Badania wykazały, że osoby w związku, w którym różnica wieku wynosi co najmniej 10 lat, nie otrzymują od partnera i jego otoczenia szczególnie wielu pozytywnych opinii. Dezaprobata społeczna może prowadzić do mniejszego zaangażowania w relacje. Zasadniczo, jeśli pary nie otrzymują pozytywnej opinii od przyjaciół i rodziny ze względu na różnicę wieku, jest o wiele bardziej prawdopodobne, że ze sobą zerwie.

Dodatkowo ktoś, kto ma 30 lat, będzie miał do czynienia ze znacząco odmiennymi problemami, celami, priorytetami i wartościami niż ktoś, kto ma 20 lat. Te różnice mogą z pewnością doprowadzić do rozłamu w związkach. Jest to szczególnie ważne ze względu na ogromny rozdźwięk doświadczeń zgromadzonych w różnym wieku. Ponadto, jakkolwiek to brzmi, ważnym miejscem dla par jest sypialnia. Podczas gdy intymność w niektórych relacjach nie odgrywa znaczącej roli, zwykle związki wymagają chemii, aby przetrwać. Problem polega jednak na tym, że wraz z wiekiem mamy zwykle obniżoną potrzebę intymności. Dlatego starsza kobieta lub mężczyzna w połączeniu z kimś znacznie młodszym może stworzyć rozbieżność w intymności, która doprowadzi do zerwania.

Badania a rzeczywistość?

Nauka pokazuje, że randki z kimś zbliżonym wiekiem dają większą szansę na sukces w związku. Faktem jest jednak, że na całym świecie pary, w których występuje duża różnica wieku, są dość powszechne. W niektórych krajach jest aż 30% związków z istotnymi różnicami wieku. W krajach zachodnich 8% wszystkich relacji to pary z różnicą wieku wynoszącą 10 lat lub więcej. W relacjach heteroseksualnych tylko 1% par to związek młodszego mężczyzny i starszej kobiety, a 99% – starszego mężczyzny i młodszej kobiety. W związkach osób tej samej płci 15% to starsze kobiety, a 25% – starsi mężczyźni.

infoplanet lifestyle najtrwalsze zwiazki konfliktowe badania

Co ciekawe, badania przeprowadzone przez platformę randkową założyciela OkCupida Christiana Sterdera wykazały, że preferencja wiekowa różni się w zależności od płci. Użytkownicy identyfikujący się jako kobiety preferowali mężczyzn w ich wieku i uważali ich za najbardziej atrakcyjnych. Tymczasem użytkownicy identyfikujący się jako mężczyźni byli zawsze bardziej zainteresowani młodymi kobietami, zazwyczaj w wielu około 20 lat – bez względu na wiek, w którym byli sami.

Mimo to statystyki dotyczące różnic wieku w związkach sugerują, że większość populacji woli ustatkować się z osobami w ich wieku. Jest to prawdopodobnie spowodowane spotkaniem z partnerami w ich kręgach społecznych, osiąganiem podobnych celów, cieszeniem się tymi samymi etapami życia i doświadczaniem atrakcyjności wśród osób w ich grupach wiekowych.

Co to wszystko oznacza dla par z dużymi różnicami wieku? Czy takie związki są od samego początku skazane na zagładę? Odpowiedź brzmi: oczywiście, że nie! Niepowodzenie lub sukces jakiegokolwiek związku zależy od wielu czynników. W utrzymaniu szczęśliwych i pozytywnych relacji zaangażowanych jest wiele elementów, w tym: podobne wierzenia, ideały i wartości, osobiste cele, priorytety, osobowości, perspektywy i sposób patrzenia na świat. Chociaż na niektóre kwestie wpływ może mieć wiek, większe znaczenie mają zachowania i postawy.

Źródło: www.higherperspectives.com

kup artykuly platne