Najmniejszy niedźwiedź świata kopiuje mimikę twarzy, traktują to jako środek komunikacji. Aby to ustalić, zespół z University of Portsmouth w Wielkiej Brytanii badał 22 niedźwiedzie w Bornean Sun Bear Conservation Centre w Malezji. Jak się okazało, 21 z nich otwarło usta na wzór swoich towarzyszy zabaw.

infoplanet lifestyle niedzwiedz i mimika mis

Niedźwiedzie – w przeciwieństwie do małp – nie mają żadnego związku ewolucyjnego z ludźmi, ani też nie są udomowionymi zwierzętami, jak choćby psy. Mimo to kiedy niedźwiedzie stanęły naprzeciw siebie, 13 z nich odwzorowało wyraz twarzy towarzysza zabaw w ciągu 1 sekundy od zaobserwowania mimiki. Zespół badaczy uważa, że to sygnał, że komunikacja na zasadzie odtwarzania mimiki twarzy musi być również obecna wśród innych gatunków.

– Dokładne naśladowanie mimiki innych osób jest jednym z filarów ludzkiej komunikacji. Wiadomo, że inne naczelne i psy naśladują się nawzajem, ale wcześniej uważano, że tylko wielkie małpy i ludzie wykazują taką złożoność mimiki twarzy – wyjaśnia Marina Davila-Ross, która była członkiem zespołu badawczego.

infoplanet lifestyle niedzwiedz i mimika badania

Niedźwiedzie słoneczne znane jako miodne są najmniejszymi członkami rodziny niedźwiedzi. Dorastają do 120 centymetrów lub 150 centymetrów długości i ważą do 80 kilogramów. Gatunek jest zagrożony i żyje w lasach tropikalnych Azji Południowo-Wschodniej. Choć uznaje się, że niedźwiedzie te preferują samotne życie, zdaniem badaczy mimika twarzy sugeruje gotowość do budowania więzi społecznych.

Jak przekonuje inny członek zespołu Derry Taylor, powszechnie uważa się, że odnajdujemy złożone formy komunikacji w gatunkach ze złożonymi systemami społecznymi. Choć niedźwiedzie słoneczne są gatunkami w dużej mierze samotnymi, badania nad komunikacją kwestionują to przekonanie, ponieważ pokazują złożoną formę komunikacji twarzą, która do tej pory była znana tylko w bardziej gatunkach społecznych.

Źródło: Scientific Reports, DOI: 10.1038 / s41598-019-39932-6

kup artykuly platne