Świat zmierza ku prawnej równości płci, ale proces równouprawnienia przebiega bardzo powoli. Jak wynika z raportu Banku Światowego „Kobiety, biznes i prawo 2019”, tylko 6 krajów przyznaje obecnie kobietom i mężczyznom równe prawa. To więcej niż dekadę temu, gdy zaczęto badać, jak skutecznie poszczególne kraje gwarantują równość prawną i ekonomiczną płci. Jednak takie tempo równouprawnienia oznacza, że kobieta nie osiągnie pełnej równości na obszarach badanych przez Bank Światowy do 2073 roku.

Równouprawnienie na świecie

Celem badania jest „lepsze zrozumienie, w jaki sposób dyskryminacja prawna wpływa na zatrudnienie i przedsiębiorczość kobiet i podkreślenie tego, jak dyskryminujące przepisy ograniczają szanse kobiet w każdym momencie kariery”. Nie mierzono czynników społecznych i kulturowych ani tego, jak skutecznie egzekwowane były prawa. Analizowane kryteria to: dostępność miejsc publicznych, rozpoczęcie pracy, zarobki, zawieranie małżeństw, posiadanie dzieci, prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie majątkiem i uzyskiwanie emerytury.

infoplanet lifestyle prawa kobiet rownouprawnienie na swiecie

W raporcie Banku Światowego pełne oceny uzyskały Belgia, Dania, Francja, Łotwa, Luksemburg i Szwecja. Spośród tych krajów największy postęp w zakresie wdrażania prawa w ciągu ostatniej dekady odnotowała Francja, przewidując sankcje karne za przemoc domową, molestowanie seksualne w miejscu pracy i wprowadzając płatny urlop rodzicielski.

Kraje na Bliskim Wschodzie i w Afryce Subsaharyjskiej uzyskały średnio 47,37 punktów na 100 możliwych, co oznacza, że w typowym kraju z tego regionu kobieta ma połowę praw przysługujących mężczyznom. Ogólnie rzecz biorąc, średnia na świecie wyniosła 74,71, co oznacza wzrost o ponad cztery i pół punktu w porównaniu do poprzedniej dekady. Jednak wynik wskazuje, że w przeciętnym kraju kobiety otrzymują zaledwie trzy czwarte praw przysługujących mężczyznom.

– Jeśli kobiety będą miały równe szanse na osiągnięcie pełnego potencjału, świat będzie nie tylko bardziej sprawiedliwy, ale także bogatszy. Zmiany zachodzą, ale nie są wystarczająco szybkie, a 2,7 mld kobiet wciąż jest prawnie pozbawionych możliwości wyboru. W najnowszym badaniu podkreślono korzyści ekonomiczne wynikające z zagwarantowania prawnej równości płci – powiedziała tymczasowa prezes Grupy Banku Światowego Kristalina Georgieva.

Prawa powstrzymują kobiety

Według innego raportu McKinsey Global Institute, opublikowanego w 2015 roku, zamknięcie luki płciowej na rynku pracy może oznaczać 28 bln dolarów więcej w globalnym PKB, a więc wzrost równy gospodarce USA i Chin. Szczególnie niezadowalająco prezentują się wyniki w kategorii „posiadanie dzieci”, w której analizowano przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego.

infoplanet lifestyle prawa kobiet prawa powstrzymuja kobiety

– Decydenci zainteresowani powstrzymywaniem kobiet od opuszczania rynku pracy po tym, jak mają dzieci, mogą spojrzeć na wyniki swojej gospodarki w tym wskaźniku jako punkt wyjścia do reformy – oceniono w raporcie.

Jednocześnie podkreślono pozytywne trendy w Azji Południowej, Azji Wschodniej i Afryce Subsaharyjskiej – trzech regionach najbardziej ulepszonych w porównaniu z badaniem 10 lat temu. Krajem, który poprawił się najbardziej, była Demokratyczna Republika Konga, która 10 lat temu uzyskała wynik 42,50 punktu, a obecnie – 70 punktów.

– Ta poprawa została częściowo oparta na reformach umożliwiających zamężnym kobietom rejestrowanie przedsiębiorstw, otwieranie rachunków bankowych, podpisywanie umów, podejmowanie pracy i wybór miejsca zamieszkania w taki sam sposób jak mężczyźni. Prawny wymóg, by żony były posłuszne swoim mężom, również został usunięty w kraju – czytamy w raporcie..

W raporcie stwierdzono również, że „większość czołowych reformatorów wprowadziła ustawy o molestowaniu seksualnym lub nakazała niedyskryminację w dostępie do kredytów” oraz że „jedna trzecia najbardziej reformujących gospodarek usunęła ograniczenia dotyczące pracy w nocy lub w przypadku niektórych rodzajów pracy”. Równość płci uznano również za kluczowy element wzrostu gospodarczego, przekonując, że „kobiety stanowią połowę światowej populacji i mają do odegrania swoją rolę w tworzeniu bardziej prosperującego świata, ale nie uda im się jej zagrać, jeśli prawa je powstrzymają”.

Źródło: CNN

kup artykuly platne