Dania oferuje swoim mieszkańcom wysokie standardy życia i wspaniałą politykę socjalną. Jednak to nie one sprawiają, że ludzie w tym kraju są tak szczęśliwi. W czym tkwi klucz zadowolenia? Słynną łamigłówkę nauk społecznych rozwiązało nowe badanie, w którym dowiedziono, dlaczego niektóre narody są szczęśliwsze od innych.

Bądź jak Duńczyk!

Dania konsekwentnie wyprzedza wszystkie krajowe rankingi szczęścia, w tym tegoroczny raport ONZ na temat szczęścia narodowego. W analizach uwzględniał on wiele czynników, które potencjalnie mogły przyczynić się do uszczęśliwienia jednego narodu i unieszczęśliwienia innego, w tym: PKB, liczbę osób zaufanych czy wolności dokonywania życiowych wyborów. To w tych aspektach doszukiwano się dotąd źródeł szczęścia Duńczyków.

Jednak nowe badania Eugenia Proto i Andrewsa Oswalda, ekonomistów z Centrum ds. Przewagi Konkurencyjnej w Globalnej Gospodarce (CAGE) Uniwersytetu w Warwick, sugerują, że może istnieć inny powód narodowego zadowolenia, na który nie ma wpływu żadna osoba, a tym bardziej rząd – genetyka. Choć stwierdzenie to brzmi na tyle zaskakująco, że wprawiło w osłupienie nawet autorów badania, wyniki nie pozostawiają wątpliwości – wzorce genetyczne mogą wyjaśnić różnice w międzynarodowych poziomach dobrostanu.

 

Gen szczęścia

Naukowcy przyjrzeli się międzynarodowym danym z 131 krajów, a po uwzględnieniu zmiennych z zakresu PKB, polityki społecznej, geografii, kultury i religii stwierdzili, że im większy dystans genetyczny danego kraju od Danii, tym niższe dobre samopoczucie tego narodu. Następnie na podstawie danych dotyczących populacji USA sprawdzili, czy związek ten przekazywany jest kolejnym pokoleniom nawet w wypadku migracji. Jak udało się dowieść, poziomy szczęścia Amerykanów były powiązane z poziomami szczęścia odnotowywanymi w regionach, z których pochodzili ich przodkowie.

Gen szczęścia istnieje?

Pomysł, że szczęście i genetyka są ze sobą powiązane, nie jest bezprecedensowy. Psycholodzy od dawna wiedzieli, że istnieje podstawowy poziom szczęścia. To dlatego ludzie, którzy wygrywają loterię, mogą być bardziej szczęśliwi tylko przez rok, a później przyzwyczajają się do nowo odkrytego bogactwa, powracając na poziom zadowolenia sprzed wygranej. To samo dotyczy niesprzyjających okoliczności, do której każdy z nas może się przyzwyczaić – potrzeba do tego jedynie czasu.

Jaka więc jest rola genu szczęścia? Jak zauważają autorzy badania, kontroluje on wychwytywanie serotoniny przez nasz organizm i może w ten sposób wpływać na ludzki nastrój. Krótki wariant genu jest skorelowany z niższym zadowoleniem z życia, większą neurotycznością i wyższym prawdopodobieństwem depresji klinicznej.

 

Szczęście a genetyka

Jak przekonują Proto i Oswald, spośród 30 badanych krajów to Dania i Holandia mają najniższy odsetek osób z krótkim wariantem genu szczęścia. Naukowcy są jednak ostrożni w formułowaniu wiążących podsumowań i wskazują, że do dogłębnego zrozumienia wzajemnych zależności niezbędne jest przeprowadzenie większej ilości badań.

Christian Kroll, badacz socjologii szczęścia z Uniwersytetu Jacobsa w Niemczech, dostrzega jednak w wynikach analiz przekonujące dowody na rolę genów w określaniu szczęścia ludzi. Nie jest jednak skłonny przyznać, że jest to jedyny czynnik. Jak twierdzi, wiele wcześniejszych badań wykazało, że poziom szczęścia jest silnie uzależniony również od procesów psychicznych i warunków życia ludzi, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i psychologicznym.