Projekt rozbudowy infrastruktury rowerowej obejmował budowę 37 nowych dróg, przeznaczonych dla jednośladów, których łączna długość wyniosła 42,08 km.

Celem inwestycji było propagowanie transportu rowerowego, jako przyjaznego środowisku i zintegrowanego z transportem zbiorowym na terenie Trójmiasta. Realizacji tego założenia służyć miała rozbudowa istniejącej infrastruktury dla jednośladów i uzupełnienie jej w sposób ustandaryzowany, który spełniałby potrzeby komunikacyjne mieszkańców podległych miast.

Projekt obejmował budowę 26,82 km dróg w Gdańsku (7,66 km we Wrzeszczu–Morenie, 6,59 km w Stogach–Sobieszewie–Rudnikach, 6,4 km w Oliwie–Przymorzu–Zaspie, 3,55 km w Śródmieściu i Suchaninie, a także 2,62 km w Brzeznie–Nowym Porcie), 9,13 km ścieżek na terenie Gdyni (6,02 km w Gdyni Północ, 1,70 km w Gdyni Wschód oraz 1,41 km w Gdyni Zachód), a także 6,13-kilometrowe ciągi drogowe w Sopocie (2,69 km w Górnym Sopocie, po 1,64 km w Sopocie Centrum i Południe, jak również 0,16 km w Dolnym Sopocie).

Przebieg powstałych tras skorelowany jest z głównymi ciągami komunikacyjnymi. Dzięki temu łączą dzielnice peryferyjne z centrami miast,  tworząc ciągły system tras w miastach partnerskich. Ponadto wybudowano również 14 węzłów integracyjnych typu „bike & ride”, najczęściej w pobliżu łączącej Aglomerację Trójmiejską Szybkiej Kolei Miejskiej, by umożliwić sprawne połączenie komunikacyjne. Wchodzące w skład infrastruktury rowerowej parkingi zostały jednocześnie objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym, co zapewnia bezpieczeństwo pozostawionego na nich sprzętu.

Inwestycja stworzyła podstawy do dalszych działań, służących stworzeniu nowoczesnej, ekologicznej infrastruktury transportowej oraz tworzenia kompleksowej oferty turystycznej. Wybudowane obiekty realnie przyczyniły się do popularyzacji roweru jako środka codziennej komunikacji, alternatywnego dla samochodów. Od 2011 roku ruch rowerowy na terenie samego Gdańska wzrósł o ok 44%. Szczegółowe dane w tym zakresie pozyskiwane są za pomocą automatycznych systemów pomiaru, które zakupiono uzupełniająco do realizowanego projektu inwestycyjnego.

Budowa realizowana była w partnerstwie lokalnym, przez trzy niezależne samorządy województwa pomorskiego. Inwestorami były: Gmina Miasta Gdańsk, Gmina Miasta Gdyni i Gmina Miasta Sopotu. Partnerem Wiodącym, upoważnionym przez pozostałych do reprezentowania wspólnych interesów przy realizacji projektu, zostało Miasto Gdańsk.

Koszt inwestycji wyniósł 74,8 mln złotych. Gminy miast partnerskich uzyskały unijne dofinansowanie w wysokości 46,8 mln złotych. Pozostałe wydatki pokryto z wkładów własny miast.

Wybudowana infrastruktura powstała w ramach projektu "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007–2013”. Została oddana do użytku w 2015 roku. W obecnym roku zrealizowany projekt został nominowany do nagrody w konkursie "Top Inwestycje Komunalne 2016". Dodatkowo zainspirowani budową przedstawiciele gmin ościennych, wystąpili z inicjatywą, aby Gdańsk stał się liderem projektu rozwoju tras rowerowych Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.