W gminie Słomniki (woj. małopolskie) powstała hala sportowo-rekreacyjna, wybudowana w technologii budynku pasywnego. To pierwszy w Polsce taki budynek użyteczności publicznej, który posiada certyfikat jakości Passivhaus Institut, potwierdzający wysoką energooszczędność budynku oraz spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Jako obiekt pasywny wykazuje zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na energię niż budynki tradycyjne i wypełnia zobowiązanie do budowy od 2020 r. domów wyłącznie w standardzie zero energetycznym, płynące z Dyrektywy Unii Europejskiej.

Hala została zaprojektowana i wykonana tak, aby zapewnić maksymalne doświetlenie pomieszczeń światłem słonecznym, w standardzie o wysokiej termoizolacyjności przegród zewnętrznych i zużyciu energii na cele grzewcze na poziomie ok. 15kWh/m2 rocznie. Konstrukcję budynku stanowią elementy żelbetowe, wypełniane bloczkami silikatowymi, a także wiązary z drewna klejonego i energooszczędne okna z systemem rolet. Ściany ociepla styropian o grubości 30cm, natomiast dach pokryty jest 40-centymetrową warstwą wełny mineralnej, a ponadto budynek posiada wysoką szczelność. Istotnym elementem jest również zastosowany w budynku system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o wysokiej sprawności oraz ogrzewanie podłogowe, zainstalowane na całej powierzchni budynku.

Dzięki energooszczędnym rozwiązaniom konstrukcyjnym zmniejszone zostały koszty ogrzewania i zaopatrzenia w energię elektryczną nawet do 40 000 zł rocznie. Koszt budowy, w porównaniu do tradycyjnego obiektu, jest zaś tylko o 12% wyższy. Dodatkowo zredukowane zapotrzebowanie na ciepło pozwala zmniejszyć emisje szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. W efekcie uzyskano blisko o 87-procentową oszczędność zużycia energii oraz zmniejszenie emisji CO² o ponad 90%.

Hala składa się z wielofunkcyjnej areny sportowej z boiskiem o wymiarach 22x44 m, trybunami dla ok. 240 widzów i 30 zawodników, zaplecza szatniowo-sanitarnego z pokojem trenera, siłownią, pokojem masażu, pomieszczeniem technicznym i magazynowym. Jest funkcjonalnie połączona z budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Posiada również kondygnację nadziemną. Architektoniczne zorganizowanie przestrzeni umożliwia organizowanie we wnętrzu obiektu, poza imprezami sportowymi, także inne wydarzenia lub imprezy dla społeczności lokalnej - spotkania, prelekcje czy też prezentacje.

Koszt inwestycji wyniósł 6 mln złotych. Samorząd gminy Słomniki pozyskał na budowę hali dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 w wysokości 70% wydatków kwalifikowanych.

Obiekt został oddany do użytku w 2012. Od tego czasu hala to ekologiczna wizytówka miasta i regionu oraz ogólnopolskiej kampanii społecznej „Innowacyjna Polska 2010–2020. Wysokoenergooszczędne budynki pasywne w polskich gminach i miastach”, objętej honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.