W Podzamczu koło Chęcin (woj. świętokrzyskie) wybudowano Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne. Stanowi ono kompleks tworzący warunki organizacyjne, materialne i logistyczne dla transferu osiągnięć nauki i nowoczesnych technologii do przedsiębiorstw oraz zaplecze działalności badawczo-wdrożeniowej.

Obiekt powstał wokół dworu obronnego z XVII wieku, w którym utworzono Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe. Siedzibą centrum został głęboko zmodernizowany budynek starej szkoły. Cały kompleks zajmuje ponad 16 ha i zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 7, na trasie Warszawa–Kraków. Działają w nim firmy analityczne, badawcze, farmaceutyczne, turystyczne, promujące zdrowy tryb życia.

Ważnym elementem działalności Centrum jest prowadzenie procesów inwestycyjnych oraz tworzenie optymalnych warunków do inwestowania w naukę. Ma ono być miejscem ważnych dla rozwoju gospodarczego inicjatyw regionalnych oraz stymulowania współpracy pomiędzy szkołami wyższymi, wynalazcami, jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorstwami w celu intensywnego wykorzystywania nowoczesnych technologii do rozwoju przedsiębiorczości. Statutowa działalność instytucji obejmuje więc nie tylko działania informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie promocji i wdrażania technologii do przedsiębiorstw, ale również inkubowanie innowacyjnych firm, rozpoczynających działalność i zapewnienie im wsparcia, choćby w postaci pozyskiwania inwestorów zewnętrznych dla podejmowanych działań.

Centrum realizuje w partnerstwach szereg projektów, wśród których niezwykle ciekawym jest Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Składa się ono z ponad 4 000 m2 przestrzeni, na której znajdują się ogród doświadczeń, taras widokowy oraz stałe i czasowe ekspozycje naukowe z interaktywnymi stanowiskami oraz trójwymiarowymi instalacjami, które poprzez rozrywkę pozwalają zgłębiać zagadnienia fizyczne, chemiczne, matematyczne, medyczne czy nawet nowinki z dziedziny technologii i robotyki. Miejsce to służy przede wszystkim dzieciom i młodzieży szkolnej, ale chętnie odwiedzają je również studenci i kadra naukowa uczelni. Jak podkreślał bowiem przy otwarciu obiektu Marcin Perz – ówczesny dyrektor obiektu – Centrum Nauki Leonardo da Vinci rozwija kreatywność i rozbudza ciekawość świata.

Na terenie Centrum znajduje się również Biobank Świętokrzyski, który ma przez wiele lat gromadzić do analizy w specjalistycznych laboratoriach materiał biologiczny od docelowo 100 000 mieszkańców województwa. Bazując na innowacyjnych doświadczeniach norweskich, ma ono dążyć do zmniejszenia zachorowalności i umieralności na choroby cywilizacyjne. Zmniejszy to nakłady finansowe na leczenie i rekonwalescencję pacjentów. W celu realizacji projektu umowy o współpracy podpisały Akademia Medyczna we Wrocławiu, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie i Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

Koszt inwestycji wyniósł 29,1 mln zł złotych. Zarząd województwa pozyskał na budowę 14,7 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013.

Obiekt został oddany do użytku w 2014 roku. W tym samym roku powstałe w nim Centrum nauki Leonardo da Vinci zostało laureatem najstarszej świętokrzyskiej nagrody gospodarczej – Skrzydła 2014. Inwestycja ma być sposobem na poprawę wizerunku województwa świętokrzyskiego jako regionu atrakcyjnego dla potencjalnych inwestorów.