Kościół pasywny w Nowym Targu, wybudowany siłami parafian i wielu darczyńców ze Stanów Zjednoczonych, to przykład gospodarności oraz nowoczesnego myślenia. Łączy w sobie innowacyjne rozwiązania służące ludziom, a także przynoszące korzyści w wymiarze materialnym.

Zapraszamy na spotkanie z inicjatorem oraz inwestorem tej innowatorskiej na skalę światową budowli – ks. kan. Janem Karlakiem.