Jak pisaliśmy wcześniej, OZE to przyszłość, która rozpoczyna się dzisiaj lub wręcz zaczęła się wczoraj. Już teraz w coraz większym stopniu zastępują one źródła energii konwencjonalnej na całym świecie. Przyczyniają się do tego rosnące koszty paliw kopalnych oraz strach przed zmianami klimatu, spowodowanymi zanieczyszczeniem środowiska. Dodatkowo progres odnawialnych źródeł jest ułatwiony dzięki ciągłemu rozwojowi efektywniejszych i wydajniejszych technologii oraz stałym spadkom cen instalacji. Czynniki te zwiększają popyt na energię alternatywną i przyspieszają przejście do czystszych, stabilniejszych metod jej produkcji. Każdy rodzaj źródła energii odnawialnej, tj. biomasa, energie: słoneczna, wiatru, pływów wodnych i geotermalna, ma wady i zalety. Poniżej znajdują się ich opisy oraz najważniejsze kwestie dotyczące wykorzystania OZE.

Wygląda na to, że świat zagrożony widmem zanieczyszczeń oraz rychłego końca zasobów kopalnych, szuka innych rozwiązań. Najprostsze są zasoby, które się nie kończą – zawsze będą w otaczającej nas przyrodzie. Trudność jest tylko jedna: aby je wykorzystać, należy stworzyć system, który umożliwi nam podporządkowanie źródeł energii odnawialnej do pracy na rzecz ludzkości. Udaje się to z różnym skutkiem, czasem nakłady przewyższają zyski. Jednak niektóre technologie już zawładnęły światem i trafiły pod strzechy (panele słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła), inne czekają na swoją szansę (energia fal), ale patrząc na determinację, z jaką powstają kolejne rozwiązania, jest ona coraz bliżej.