Od 2008 roku śmiało przewidywano przyszłość energii odnawialnej na świecie, zakładając dalekosiężne cele do 2020 roku. Czy przewidywania sprawdzają się z rzeczywistością? Specjalnie dla naszych Czytelników zestawiamy obietnice i weryfikujemy ich spełnienie.

Energia wiatrowa na terenie UE

W marcu 2009 roku Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) zwiększyło cele dotyczące zainstalowanej mocy wiatrowej z 180 GW do 230 GW do 2020 roku.

Stan na dzień dzisiejszy

Zgodnie z ostatnimi statystykami, w UE do 2017 roku zainstalowało około 167 GW mocy energii wiatrowej. Do 2019 roku ilość ta ma zwiększyć się do około 14 GW, a do 2020 roku – do około 195 GW. Oznacza to, iż 230 GW zainstalowanej mocy wiatrowej w Europie może być trudne do zrealizowania, choć nie jest wykluczone, że możemy do tej wielkości bardzo się zbliżyć.

Energia wiatrowa na terenie Chin

W czerwcu 2008 roku eksperci szacowali, że do 2010 roku całkowita zainstalowana moc służąca do generowania energii wiatrowej w Chinach osiągnie 20 GW, a do 2020 roku – 100 GW.

Stan na dzień dzisiejszy

Nie doceniliśmy Chin. Już pod koniec 2016 roku Chiny miały 169 GW zainstalowanej mocy wiatrowej i wciąż instalowały około 20 GW rocznie. Można się zatem spodziewać, że do 2020 roku liczba zielonych inwestycji będzie ponad dwukrotnie większa niż przewidywali eksperci w 2008 roku.

Globalna energia słoneczna

W maju 2009 roku twierdzono, że globalny skoncentrowany przemysł energii słonecznej do 2020 roku osiągnie moc 25 GW.

Stan na dzień dzisiejszy

Obecnie zainstalowano zaledwie 5 GW zielonej mocy, a w następnych latach jej ilość nie zwiększy się drastycznie. Co ciekawe, wysokie szacunki w 2008 roku nie były uzasadnione – wówczas prawie nie poruszano tematu fotowoltaiki, a o przechowywaniu energii w ogóle nie było mowy. Pisało się za to o modułach cienkofilmowych, ale i w tym zakresie przewidywania nie były dokładne.

Zatrudnieni w branży na terenie Niemiec

Według danych rządowych potwierdzonych w kwietniu 2008 roku, do 2020 roku w Niemczech w branży energii miało może zostać zatrudnionych do 40000 osób.

Stan na dzień dzisiejszy

Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, w 2017 roku Niemcy zatrudniali w branży energii odnawialnej około 334000 osób. Wydaje się jednak, że w ciągu najbliższych dwóch lat nie powstanie dodatkowych 66000 miejsc pracy.

Morska energia wiatrowa w Niemczech

W listopadzie 2008 roku niemiecki minister stwierdził, że do 2020 roku Niemcy planują uruchomienie produkcji na poziomie 10000 MW.

Stan na dzień dzisiejszy

10 GW energii z wiatru na morzu jako cel do osiągnięcia w tak krótkim czasie już na etapie planowania wydawało się niezwykle ambitne. Teraz wiemy, że może okazać się prognozą nie do spełnienia. Już w 2013 roku ograniczano przewidywania do 6,5 GW, co może być bardzo realne do osiągnięcia, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że pod koniec 2017 roku moc energii zainstalowanej na morzu w Niemczech wyniosła nieco ponad 5,6 GW.

Energia odnawialna na terenie Tuvalu

W lipcu 2009 roku Tuvalu – niewielki archipelag na Oceanie Spokojnym – wyznaczył sobie cel: 100% czystej energii do 2020 roku.

Stan na dzień dzisiejszy

Tuvalu ma kilka bardzo istotnych powodów, aby chcieć przejść na odnawialne źródła energii: jest zagrożony zatonięciem z powodu podniesienia się poziomu morza, a jej gospodarka opiera się na kosztownym imporcie paliwa. Mimo to kraj już wcześniej dał sobie sprawę, że nie jest w stanie osiągnąć zaplanowanego celu i wyznaczył sobie nowy – 100% energii ze źródeł odnawialnych do 2025 roku. Nie wiadomo jednak, czy prognozy się sprawdzą. W maju 2017 roku premier Truvalu Enele Sopoaga stwierdził, że na ówczesną chwilę archipelag korzystał z energii ze źródeł odnawianych w 30%.