Meksyk wyrasta na światowego lidera w dziedzinie energetyki i odnawialnych źródeł energii. Meksykańskie zliberalizowane rynki energii mają ogromny potencjał otwarty na energię wiatrową i słoneczną. W jaki sposób reformy Meksyku wpisują się w szerszy obraz energetyczny?

Meksykańskie wzorce?

Do końca 2018 roku meksykański przemysł naftowy i gazowy będzie całkowicie otwarty na prywatne inwestycje od krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw w całym łańcuchu wartości – od wydobycia ropy naftowej po stacje benzynowe. Od czasu liberalizacji rynków energetycznych Meksyk stał się wzorem dla krajów, które chcą wspierać inwestycje, innowacje i konkurencję w swoich sektorach energetycznych.

Rok 2018 jest także rokiem, w którym pojawia się meksykański rynek certyfikatów czystej energii (CEC): kluczowy element transformacyjnej i bardzo ambitnej ustawy o energii odnawialnej. Opublikowana w 2012 roku ustawa potwierdziła zamiar Meksyku w zakresie zwiększenia ilości energii elektrycznej wytwarzanej z czystych źródeł, w tym energii jądrowej, do 35% do 2024 roku i do 50% do 2050 roku.

Cel na 2018 rok wymagał od Meksyku zbudowania w ciągu trzech lat całkowitej zdolności farm wiatrowych, które na przykład Kanada rozwijała 23 lata. Spełnienie nawet połowy celu w terminie wymaga ekwiwalentu całej duńskiej floty turbin wiatrowych.

Droga do celu

Aby osiągnąć swoje cele, Meksyk wprowadził system aukcji energii, mocy produkcyjnych i CEC, które oferują długoterminowe umowy – i wynikającą z tego stabilność – dla inwestorów zagranicznych i krajowych. Warto zauważyć, że system aukcyjny został zaprojektowany w celu przechwytywania względnych wartości różnych technologii wytwarzania zarówno według lokalizacji, jak i profilu produkcji. Projekty w regionach o wyższej cenie lub zapewniające moc w godzinach szczytu mogą zapewnić wyższe przychody i więcej inwestycji za pośrednictwem aukcji.

Ten zróżnicowany system aukcyjny jest opisany przez IEA (Międzynarodową Agencję Energetyczną) jako „jeden z najbardziej wyrafinowanych mechanizmów zamówień na energię odnawialną”, którego zasięg i zakres „stanowią najbardziej ambitną transformację systemu energetycznego na świecie w ostatnich latach”. Rzeczywiście, IEA uważa reformę rynku energii w Meksyku za „jeden z najbardziej ambitnych, wszechstronnych i dobrze rozwiniętych reform podjętych na całym świecie od lat 90.”.

Meksyk jest również znany ze szczególnego udziału generacji przeznaczonej zarówno na energię wiatrową (23%), jak i energię słoneczną (13%), chociaż kraj angażuje się w wolną od subsydiowania konkurencję między tymi technologiami. Analitycy przewidują, że rynek meksykański doda około 15 GW dodatkowej energii słonecznej PV do 2022 roku, co z łatwością umieści go wśród 10 największych rynków świata.

Zainspirowało to inne kraje w Ameryce Łacińskiej do przyjęcia podobnych punktów odniesienia we własnych wysiłkach zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Kraje takie jak Argentyna podążały za przykładem Meksyku, tworząc własne zapotrzebowanie na czystą energię i reorganizując sekcje swoich struktur rynku energii elektrycznej. Wraz z Chile oba kraje znalazły się w czołówce rankingu atrakcyjności energetycznej Ernst&Young na rynku energii odnawialnej.