W końcu 2016 roku wkład energii odnawialnej w sektor energetyczny na terenie Unii Europejskiej wyniósł 17%. UE zamierza jednak zwiększyć udział tego typu energii do 35% w 2030 r. Pozwoli to na inwestycje o wartości setek miliardów euro i przyspieszy redukcję gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za globalne ocieplenie – informuje Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA).

Prawodawcy pracują obecnie nad polityką wobec energii odnawialnej na nadchodzącą dekadę, Parlament Europejski wzywa zaś do zwiększenia udziału energii z tego typu źródeł do co najmniej 35%, czyli zdecydowanie więcej niż zatwierdzili dotychczas szefowie rządów. W myśl tej polityki wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze energetycznym do 2030 r. podniesie się o 50%, w porównaniu z 29% w 2015 r. Program zostanie uruchomiony w ramach strategii UE mającej na celu ograniczenie zanieczyszczeń i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

– Dzięki ambitnej i możliwej do osiągnięcia nowej strategii w zakresie energii odnawialnej, UE może zapewnić inwestorom i deweloperom pewność rynkową, wzmocnić działalność gospodarczą, zwiększyć liczbę miejsc pracy, poprawić stan zdrowia mieszkańców i zapewnić silniejszą ścieżkę dekarbonizacji, zgodnie z celami klimatycznymi – powiedział w poniedziałkowym oświadczeniu dyrektor generalny IRENA Adnan Amin.

Z raportu zainicjowanego przez IRENA w Brukseli wynika, że osiągnięcie poziomu 34% wymagałoby inwestycji w energię odnawialną w wysokości około 62 miliardów euro rocznie. Większy udział odnawialnych źródeł energii umożliwiłby przeprowadzenie dodatkowych inwestycji o wartości około 368 miliardów euro do 2030 roku. Wzrost ten pomógłby także obniżyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń o kolejne 15%. Dzięki temu w ciągu następnej dekady UE będzie w stanie zredukować zrzuty dwutlenku węgla o 40% – szacuje organizacja.

– Raport potwierdza nasze oceny, że koszty energii ze źródeł odnawialnych znacznie spadły w ciągu ostatnich kilku lat. Musimy wziąć pod uwagę nowe realia w naszych ambicjach na nadchodzące negocjacje, mające na celu sfinalizowanie europejskiej polityki w zakresie energii odnawialnej – powiedział komisarz UE ds. klimatu i energii Miguel Arias Cañete.