Unia europejska wyznacza nowe, wiążące cele w zakresie odnawialnych źródeł energii. Czy zmienią one układ sił na rynku zielonej energii?

Zielone poparcie

W ubiegły wtorek przedstawiciele Komisji ds. Przemysłu i Energetyki PE postanowili, że do 2030 r. co najmniej 35 procent całej energii używanej w UE będzie musiało pochodzić z odnawialnych, czystszych źródeł. Co najmniej 12 procent z nich w każdym państwie członkowskim ma zostać zapewnione w sektorze transportu.

Zainteresowane podmioty w Unii Europejskiej popierają pomysł udzielenia wsparcia w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajach UE do 35 procent. Według Parlamentu Europejskiego, średni udział tego rodzaju mocy w 2015 r. wyniósł 16,7 procent, a w samej Szwecji – 53,9 procent.

– Wzywając do bardziej ambitnych celów w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej, posłowie PE potwierdzili swoje zaangażowanie w wypełnianie obietnic zawartych w porozumieniu paryskim. Wyniki dzisiejszych głosowań będą silnym sygnałem w kierunku zwiększenia ilości czystej energii. Ekonomia przemawia za tym, aby UE podniosła ustalony wskaźnik do poziomu 45 procent – stwierdził Wendel Trio, dyrektor Climate Action Network (CAN) Europe.

– Gratulujemy posłowi Blanco Lópezowi i jego współpracownikom osiągnięcia porozumienia w sprawie 35-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych. Jest to pomysł nie tylko niedrogi, ale także ekonomicznie pożądany. Jednak ambicje nie wystarczą do zrealizowania celu. Bardzo dobrze, że Komitet przyjął pięcioletni harmonogram wstępnego publicznego wsparcia odnawialnych źródeł energii. Wiedza na temat wielkości, czasu i budżetu dla rozwoju energii odnawialnej pomoże branży zaplanować inwestycje i łańcuch dostaw. Oczekujemy, że komisja ITRE poprze ten harmonogram ambitnymi przepisami dotyczącymi krajowych planów energetycznych i klimatycznych. Rzetelne i przyszłościowe wkłady państw członkowskich w osiągnięcie wspólnego celu w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2030 r. będą miały kluczowe znaczenie dla pewności inwestorów oraz utrzymania miejsc pracy i wzrostu na rynku – mówił w tym samym pochwalnym tonie dyrektor generalny WindEurope Giles Dickson.