AUDIO

HAPPY HOUR


Realizacje architektoniczne

Pasywna hala sportowo-rekreacyjna w Słomnikach

To pierwszy w Polsce pasywny budynek użyteczności publicznej, który posiada certyfikat jakości Passivhaus Institut

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu

Jest kompleksem stwarzającym warunki organizacyjne, materialne i logistyczne dla transferu osiągnięć nauki do przedsiębiorstw